A Demokratikus Koalíció kiáltványa

HÁROM ÉJSZAKA AZ OKTATÁSÉRT

 A Demokratikus Koalíció kiáltványa

ELEGÜNK VAN! Az oktatás a gazdasági és társadalmi felemelkedés kulcsa. Elegünk van abból a jóvátehetetlen rombolásból, amit a hivatalban lévő kormány a köz- és felsőoktatás területén folytat!

ELEGÜNK VAN a közoktatás szétzilálásából, a magyarországi felsőoktatás fölszámolásából!

ELEGÜNK VAN abból, hogy a kurzus módszeresen szorítja ki a hátrányos helyzetűeket a közoktatásból, a teljes értékű iskoláztatást mindinkább a felső középosztály kiváltságává téve!

ELEGÜNK VAN abból, hogy az iskolákat megfosztják szabadságuktól, szakmai önállóságuktól és ideológiai átnevelő táborokká fokozzék le!

ELEGÜNK VAN az iskolák államosításával okozott folyamatos káoszból; a bizonytalanságból és a fejetlenségből, a pedagógusok jogos járandóságuktól történő megfosztásából, az iskolák kirablásából, hogy a tankerületi központok irodáit az iskolákból elzabrált fölszerelési tárgyakkal rendezhessék be!

ELEGÜNK VAN a közoktatás kifosztásából, abból, hogy az erre fordított összeg 3 év során 120 milliárd forinttal csökkent, és hogy az intézményfenntartó központ 2013-as költségvetése még a pedagógusok bérének szinten tartását sem képes biztosítani!

ELEGÜNK VAN abból, hogy az önfenntartó felsőoktatás hagymázas víziója nyomán a kormányváltás óta kivonták a felsőoktatásból az állami támogatás harmadrészét!

ELEGÜNK VAN a hallgatói létszám drasztikus csökkentéséből! Miközben a gazdasági versenyképesség legfontosabb összetevője a magasan képzett munkaerő, a magyar kormány a felsőoktatás helyett gáztározókra, Mol-részvényekre, futballstadionokra, valamint a miniszterelnök és a házelnök magánhadseregeire költ.

ELEGÜNK VAN a hátrányos helyzetűek kiszorítására leplezetlenül törekvő felsőoktatás-politikából! Elegünk volt a brutálisan visszavágott számú államilag finanszírozott helyből, amelyekért a jobb körülmények között nevelkedett pályázók, akiknek családjában futotta korrepetálásra, különórára, nyelvtanulásra, jóformán behozhatatlan előnnyel indulnak! Elegünk van a nehéz anyagi körülmények között élő családok gyermekei számára eleve elérhetetlen árú költségtérítéses képzésből!

ELEGÜNK VAN a hallgatói szerződésekből, amelyek azt sugallják, hogy a felsőoktatásban való részvétel lehetősége állami kegy, amelyet a hallgatónak az állam számára vállalt robottal kell megszolgálnia!

ELEGÜNK VAN a kényszernyugdíjazás rögeszméje, valamint az oktatók pénzhiány miatti elbocsátása miatt szükségképpen csökkenő színvonalból!

ELEGÜNK VAN, a kutatás és az oktatás szabadsága, az egyetemi autonómia korlátozásából!

A Demokratikus Koalíció őszinte rokonszenvvel figyeli az oktatás területén a kormányzati ámokfutással szemben kibontakozó ellenállást. Az oktatási szféra forrongása, a megfogalmazódó követelések azt mutatják, a pedagógusok, az oktatók és a hallgatók nem csak saját igazukért és jogaikért, hanem mindannyiunk érdekeiért, egy végletesen avítt és szűklátókörű, Magyarországot a világversenyben lemaradásra ítélő politika ellen küzdenek.

A Demokratikus Koalíció tiszteletben tartja e civil mozgalmak igényét a politikától való függetlenségre. Ugyanakkor ki kívánja fejezni szolidaritását törekvéseikkel, kormányra készülő politikai erőként pedig ellene szembe kíván szállni azzal a politikával, amely a következő oktatási kormányzatot a csődgondnok szerepére kárhoztatja. Az Orbán-kormány oktatáspolitikájával szembeni tiltakozásként és jelképes ellenállásként ezért

február 12., 13. és 14. éjszakájára, este 6-tól reggel 6-ig

virrasztást hirdet az EMMI Szalay utcai épülete elé. A virrasztásban részt vesznek a DK elnökségének és országgyűlési frakciójának tagjai.

HÍVJUK a rendezvényre a demokratikus ellenzék pártjainak tagjait és támogatóit!

HÍVJUK ideológiai és politikai meggyőződésüktől függetlenül mindazokat, akik elítélik a jelenlegi kormány hazánknak hosszú távon is károkat okozó oktatáspolitikáját!

HÍVJUK az oktatókat, a hallgatókat, a pedagógusokat, a tanulókat és szüleiket!

HÍVJUK azokat, akiknek ez a politika személy szerint kárt okoz, és azokat, akiket nem személyükben érint, hanem állampolgárként, hazafiként aggaszt!

HÍVJUK mindazokat, akiknek ELEGÜK VAN!

Demokratikus Koalíció

Vélemény, hozzászólás?