Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter temetésére

Nem sokkal ezelőtti a hír, hogy hosszas, súlyos betegség után, a „leánykori nevén” Honvéd Kórházban elhunyt Kárpáti Ferenc nyugállományú vezérezredes, aki 1985. december 30. és 1989. december 15. között a Magyar Népköztársaság, majd a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere volt. Már eltemették. A gyászszertartáson a Honvédség megadta a volt tisztjeinek járó katonai tiszteletadást, de a magyar kormányt senki sem képviselte.

Igaz, Kárpáti Ferenc már csak a kora miatt sem lehetett a Horthy rendszer kegyelméből „valaki”, ő a Magyar Népköztársaság szolgálatában emelkedhetett az ötgyermekes munkáscsaládból miniszteri tisztségbe. Volt MADISZ járási titkár, az MDP megyei bizottságának munkatársa. (Tudja még valaki, mi volt a MADISZ?)  1948-tól katona, 1949-től hivatásos tiszt volt. A Katonapolitikai Akadémián tanult és a hadseregben politikai faladatokat látott el. 1956 októberének utolsó napjaiban – megszakítva moszkvai aspiránsi tanulmányait – hazatért, és a Kádár-Münnich kormány szolgálatában állt. Néhány év múlva a Magyar Néphadseregben az MSZMP első titkára lett, majd közel két évtizedig a politikai főcsoport főnöke volt. 1985. decembertől Kárpáti Ferenc vezérezredesi rangban a Magyar Népköztársaság, majd Magyar Köztársaság honvédelmi minisztereként szolgálta – nem csak kormányát – hazáját. Személyesen nem ismerhettem, bár a kilencvenes években bemutattak a visszavonultan élő korábbi miniszternek.

Minden bizonnyal a csak nagy vonalakban ismertetett életúttal indokolta volna meg Orbán gyalázatos, embertelen kormánya a szélső jobboldali csürhe követelését teljesítve tett intézkedését, ha bárki az okot firtatja. Az Orbán-kormányban, a hozzá kötődő számos intézmény vezetésében ott látjuk ma is azokat a senkiket, akik komoly karriert csináltak a Kádár rendszerben, tehát nagyon is elkötelezték magukat az állampárt mellett. Ez az „igazmondó, egyenes, humánus, szociális és emberi érzelmektől csepegő”, klerikális-nemzeti rezsim képes volt Kárpáti Ferencnek a hajlékony gerincű Navracsics miniszter tollával megírni, hogy nyugdíjpótlékát „érdemtelenség” miatt megvonja. Mindezt tette 2013. augusztus 1-től, a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő miniszter halála előtt alig több, mint két hónappal. E kormányzati logika mentén megérhetjük (ha lesz rá idejük), hogy Orbánék kimondják Nagy Imre érdemtelenségét is, hisz neki csak bő egy hét jutott, hogy korábbi elkötelezettségével szemben álló tettekkel, és azt követően halálával igazolja hazafiasságát.

Emlékezetükből törölték és a mienkből is törölni akarják, hogy mit tett Kárpáti vezérezredes miniszterként. Vajon sikerül-e?

karpati_ferenc

Kárpáti honvédelmi miniszter vezetésével alakították át a magyar katonai doktrínát: a támadó jelleg leépítésével védelmi hadsereget alakítottak ki és csökkentették a Magyar Néphadsereg állományát 35 %-kal. Lehetővé tették lelkiismereti okok miatt a fegyver nélküli, polgári szolgálatot. Tizenkét hónapra csökkentették a sorkatonai szolgálat idejét. Kárpáti megváltoztatta a katonai diplomáciát: számos NATO tagország katonai vezetésével direkt kapcsolatokat létesített. A romániai forradalom idején a román hadvezetéssel fenntartott kapcsolat útján szerepe volt a túlkapások enyhítésében és Tőkés László, Sütő András kimenekítésében (Tőkés láthatóan „nagyon hálás”). Megakadályozta, hogy hazafiúi túlbuzgóságunkban valami eszement ötlet által vezérelve, a romániai átalakulás segítése helyett katonai konfliktusba keveredjünk szomszédunkkal. Megkezdte a hadsereg depolitizálását: megszüntette a politikai tiszti intézményt, és az MSZMP szervezeteket a hadseregben. Lefegyverezte a Munkásőrséget, amivel kizárta az átmeneti időszakban egy esetleges fegyveres harc lehetőségét. Nem mellesleg letárgyalta, hogy a Vörös Hadsereg vonja ki Magyarországról rakétáit.

Mit tett ehhez viszonyíthatót az „átkos rendszerben” mondjuk Martonyi, Pintér és a nyolcvanas évek végén a Horváth belügyminiszter veje (Stumpf) védőernyője alatt felcseperedő ügynökgyanús főnökük? Akik most ítélkeznek, de remélhetőleg hamarosan megítéltetnek.

A gyászszertartáson megjelentek korábbi szocialista honvédelmi miniszterek is, és Németh Miklós, a rendszerváltás miniszterelnöke emlékezett meg egykori minisztere érdemeiről. Az ő látogatása során a nagybeteg Kárpáti Ferenc könnyes szemekkel mutatta Navracsics alávaló levelét az „érdemtelenségről”. Ez bántotta, ez lehetett az utolsó szeg a koporsójába, nem az elvett nyugdíjpótlék.

Elment 87 éves korában egy magyar ember, aki a kommunista eszme elkötelezett híveként élt és szolgált, de felismerte hazájának, a magyar népnek az érdekeit, akaratát, és képes volt a döntő években igazi hazafiként cselekedni. Ő ott lesz a magyar történelem pozitív alakjai között, Orbán és Navracsics biztosan nem.

fehervary_janos

 

 

 

Fehérváry János

 

Vélemény, hozzászólás?