Lakossági fórum 2. – Thury-vár

Na, ezen is túl vagyunk. Nem vártam tőle túl sokat. Az önkormányzat által összehívott lakossági fórumot (vagy tájékoztatót) a Thury-vár udvarán rendezték meg. Ott volt az összes önkormányzati képviselő, alpolgármesterek, jegyző és aljegyző, a környezetvédelmi referens, Kontrát államtitkár, meg még vagy három, meg mindenféle szakértők. Meg a várpalotaiak legalább 200 fős hada.

7

A hangulat ugyanis pontosan olyan volt, mint a csütörtöki inotai fórumon. Harcias. A nép nem nagyon szerette itt sem, ha félrebeszélnek. Márpedig abból volt itt is. Tegyem hozzá rögtön, ha valaki az azbeszt ideszállítása mellett érvelt (mert biztonságos, mert …), akkor eleve vesztésre állt. A köz hangulata nem vette jól ezt az adást. A moderátori szerepet jobb híján Katona Csaba alpolgármester vállalta.

2

Először az államtitkárok beszéltek nem nagy sikert elérve, majd a hulladéklerakó vezetője, hasonló eredménnyel. Falussy képviselő úr következett, akinek véletlenül rászerveztek a meghirdetett lakossági fórumára, így itt mondhatta el a magáét. Ezután jött a nép. Civil szervezetek vezetői és egyszerű állampolgárok vegyesen. Ha jól belegondolok, talán két támogató vagy annak tűnő hozzászólás volt, ők nem arattak nagy tetszést. A többiek kritikát és kérdéseket fogalmaztak meg, amikre (a visszajelzésekből ítélve) nem kaptak kielégítő válaszokat. Persze voltak bekiabálások, transzparensek, többen hiányolták a polgármester asszonyt.

18

Közben szót kapott Deák Istvánné, Galambos István és Opsitos István képviselő is (nem volt diszkrimináció, csak a fideszes képviselők nem éltek a lehetőséggel). Az ő mondandójukat tapssal jutalmazta a hallgatóság. (időközben jelzést kaptam,hogy amíg pár perc erejéig nem voltam a helyszínen, Kádár István fideszes képviselő úr is hozzászólt röviden, és az azbeszt máshol történő lerakását szorgalmazta. DJ)

44

Ennek az egész azbeszt-ügynek két fő iránya van. Az egyik, hogy mit akar Várpalota, és mit tehet. Ez a legfontosabb, és ebben sikeresnek volt mondható a fórum. Először Deák Istvánné, majd a végén Opsitos István is megszavaztatta a jelenlévőket, hogy akarják-e az azbeszt ideszállítását. Egyöntetű nem volt a válasz. Kontrát Károly megígérte ismét, hogy ezt fogja képviselni. Katona Csaba alpolgármester pedig keddre összehívta a képviselő-testületet, hogy a megtehető lépéseket megbeszéljék. Ez a vonal (egyelőre) rendben van.

45

A másik azonban függőben maradt. Ez azt vizsgálná, hogy van-e felelős, illetve azt, hogy a városvezetés tudott-e az ügy kirobbanása előtt az egészről. Tévedés ne essék, ez is fontos. Ha ugyanis tudott, akkor egészen egyszerűen hülyének nézték a város lakóit, és most szemrebbenés nélkül belehazudnak az emberek szemébe. A fórumon egyetlen ilyen kérdés érkezett, az is a jegyzőhöz (a polgármestert ugye nem lehetett kérdezni, hiszen nem volt ott).

52

A kérdés az volt, hogy szólt-e a polgármesternek ama ominózus határozat március 18-i kézhezvétele után? Hosszú és érdekes választ adott. Érdekest, mert nem mondta ki egyértelműen, hogy igen vagy nem. És az is feltűnt többünknek, hogy mintha rátolná a felelősséget a környezetvédelmi referensre. Ezen kicsit elcsodálkoztam. Úgy tűnik, hogy ezt a vonalat még erősen figyelni kell.

DJ

Képriportunk megtekinthető face-oldalunkon

Vélemény, hozzászólás?