Az utolsó azbeszt-fórum (remélhetőleg)

Sajtos János erős kezdéssel nyitotta meg a fórumot. Egyrészt örömének adott hangot, amiért a 33.000 tonna azbeszt tartalmú anyag ideszállítását megakadályozta a lakosság. Másrészt viszont felelősnek tartja a kialakult helyzetért Talabér Márta polgármestert, ezért bejelentette, hogy a vezetése alatt álló civil szervezet kérni fogja őt, hogy mondjon le posztjáról, mert alkalmatlan rá. Szerinte a Fidesz-politikusok kézen fogva a milliárdosokkal közösen felelősek azért, hogy ide akarták lerakni ezt a veszélyes, nagy mennyiségű anyagot.

1

Deák Istvánné szerint örülni kell a sikernek. Röviden ismertette az elmúlt közel két hét eseményeit, visszanyúlva egészen 2009-ig, amikor a város képviselő-testülete engedélyezte a hulladéklerakó kialakítását. Elmondta, hogy probléma a már ideszállított törmelék sorsa, mert arról egyelőre még nincs semmilyen információink.

Javasolt néhány lépést, amik szükségesek lehetnek a jövőben. Az önkormányzatnak módosítania kell a rendezési tervét, hogy a hulladéklerakónál több meglepetés ne érhesse a várost. Csatlakozott Galambos Szilvia képviselő asszony felvetéséhez, amit a második rendkívüli testületi ülésen tett, miszerint olyan törvénymódosításra van szükség, amely lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy ne lehessen kihagyni őket ilyen fontos, az adott településen élőket érzékenyen érintő kérdések rendezéséből. A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselői vállalták egy ilyen tartalmú törvénymódosítási javaslat benyújtását, amelyet remélhetőleg minden parlamenti párt támogatni fog.

2

Beszélt a felelősség kérdéséről is. Mint mondta, ezt a kérdést mindenképp vizsgálni kell, bár véleménye szerint nehéz lesz majd azt megállapítani. Rendelkezésre áll egy sor információ, de ezek hol ellentétesek egymással, hol meg nehezen érthetőek, nem életszerűek.

Megköszönte mindenkinek a tevékenységét, aki bármely módon is tett valamit az ügyért, beleértve elsősorban a lakosságot, a képviselő-testületet, az országgyűlési képviselőt, a civil szervezeteket és a pártokat is.

Ezután dr. Szalai Marianna önkormányzati képviselő emelkedett szólásra, aki nyilvános bocsánatkérésre szólította fel Sajtos Jánost azok felé, akiket megbántott azzal, hogy a polgármestert kritizálta és lemondásra szólította fel. Kisebb vita alakult ki közöttük, de Sajtos János fenntartotta azon álláspontját, hogy a polgármesternek le kell mondania.

3

Csóti Tamásné a PM helyi elnöke nem tételezte fel, hogy a képviselő testület tudott az azbeszt ideszállításáról az ügy kirobbanása előtt. Érdekkapcsolatról beszélt, ami szerinte nem várpalotai kötődésű. Abban egyetértett Sajtos Jánossal, hogy a polgármester asszony kicsit mintha magára hagyta volna a képviselő-testületet.

4

Juhász Géza harcos álláspontot képviselt az előző két lakossági fórumon. Azóta volt lehetősége megnézni az inotai lerakóban a már ideérkezett azbeszt tárolását, és mint mondta, az ott látottak meggyőzték őt.

5

Katona Csaba szerint az a lényeg, hogy leállításra került az azbeszt ideszállítása. Szerinte a hulladéklerakó léte fontos Várpalotának, az már viszont kérdés, hogy mit tesznek le oda. Javasolta, hogy higgadjunk le, mert az azbeszt-ügy után is lesz élet Várpalotán. Iparra lesz szüksége a városnak, de figyelembe kell venni, hogy „ibolya illatú ipari létesítmények pedig nincsenek”. Szerinte a civilek is, a testület is, és az ellenzék is tette azt, ami a dolga volt.

6

Kiss Elek szerint itt nem pártok vannak, hanem emberek. Nem kell a pártpolitika irányába eltolni a dolgot. Szerinte a szeméttelepet közösségi tulajdonba kellene újra venni, hogy a magánérdek ne tudjon ütközni a közösségi (jelen esetben a várpalotai) érdekkel.

7

Deák Istvánné szerint a reprivatizáció nem megoldás, viszont a törvényes, szabályszerű működés ellenőrzése, és abban a település részvétele fontos.

Galambos István képviselő is megköszönte mindenkinek a részvételt, a felelősség kérdését szerinte is tovább kell vizsgálni, már akár a következő testületi ülésen. Javasolta, hogy a hulladéklerakó a továbbiakban csak kommunális szemét tárolására kapjon engedélyt, veszélyes anyagok tárolására ne.

8

Katona Csaba szerint a közösségi tulajdonú hulladéklerakó ötlete nem ördögtől való, van is ilyenre példa. Az inotai lerakó esete különleges, mert a salakdomb rekultivációs kötelezettség alatt áll, ehhez pedig kapóra jött a szeméttelep ötlete. A kb. 750.000 m3-nyi hely feltöltése inert hulladékkal azonban sok-sok évet venne igénybe, kifutnának a határidőből. Ezért volt szükség más típusú hulladékok elhelyezésének engedélyezésére is.

Szili Gábor szerint a várpalotaiak csekély része mozdult csak meg ebben az ügyben, ami sajnálatos. Szerinte csak csatát nyertünk, a háborút még nem.

9

Petőcz Géza csatlakozott az előtte szólóhoz. Hiányolta annak a regionális hulladékmegsemmisítőnek a megépítését, ami tervbe volt véve, és aminek a felépüléséig lett volna (5-7 év) az inotai lerakó használatban. Azt is elmondta, hogy tudomása szerint Mosonmagyaróvárról és máshonnan is olyan hordókat hoztak a lerakóba, amikre nem volt engedély. Nappal idehozták, éjjel meg letakarták őket. Az ellenőrzés fontos kérdés, és abban a városnak fontos szerepet kellene játszani.

10

Bite Zoltán szerint a már idehozott azbesztet nem szabad bántani, megmozgatni, mert az akkor újra veszélyforrás lehet. Ahogyan a salak megbontása sem egészséges. Szerinte szakemberek bevonásával kell a kérdést tisztázni.

11

Galambos Szilvia képviselő a civil szervezetek ellenőrző szerepének fontosságára hívta fel a figyelmet, egyben arra kérte őket, hogy regisztráljanak a megfelelő helyeken, hogy ezt meg is tudják tenni.

12

A fórum végén az azbeszt-ügyet felváltotta néhány, kifejezetten Inotát érintő ügy, melyekre Katona Csaba alpolgármester válaszolt. A fórumot Deák Istvánné képviselő zárta, mégegyszer megköszönve mindenkinek az azbeszt-ügyben való részvételét.

13

DJ

Vélemény, hozzászólás?