Magyar Szolidaritás Mozgalom akciója

[justify]float:left;margin-right:5px;margin-top: 4pxA Magyar Szolidaritás Mozgalom egy újabb akciót indít. Arra hívja fel az akcióval egyetértőket, hogy egy nyilatkozattal erősítsék meg az Európai Unióhoz való tartozásukat. Ma, amikor az Orbán-kormány szinte minden lépése egyre távolabbra viszi hazánkat az EU alapértékeitől, szükségesnek tartják, hogy minél többen kinyilatkozzák: Magyarország és a magyar polgárok jövője elválaszthatatlan attól a közösségtől, amit ma az Európai Unió jelent. Közösek a gondjaink és közösek a céljaink is.

Az akció során egy nyilatkozat kitöltésére hívják fel a polgárokat, melyben meg tudják erősíteni a 2003. áprilisi népszavazáson leadott "igen" szavazatukat az EU-ba való belépésre, illetve amennyiben nem volt még akkor szavazati joguk, most nyilatkozhatnak arról, hogy szerintük hazánknak az EU-ban a helye.

Egy kis nehézséget jelent, hogy ez esetben elkerülhetetlen a nyilatkozat letöltése és kinyomtatása, majd annak kitöltése. Ezután vagy postai úton adják fel (Dr. Jován László, 1461 Budapest, Pf. 304.) vagy beszkennelik a már kitöltött és aláírt nyilatkozatot, és azt elektronikusan elküldik a nyilatkozat2012@gmail.com email címre.

Információink szerint országos aláírásgyűjtő akciót is szerveznek, de ennek részletei még nem ismertek. Az alábbiakban elolvashatják a felhívást, majd a képre klikkelve hozzáférnek a pdf-formátumú nyilatkozathoz.[/justify]

[justify]Tisztelt magyar állampolgárok, az Európai Unió polgárai!

A 2003. április 12-én tartott népszavazáson a Magyar Köztársaság 3.056.027 állampolgára úgy döntött, hogy Magyarország csatakozzék tagállamként az Európai Unióhoz, és megvalósítja ezeréves álmát, amelyet már Szent István is megfogalmazott: Magyarországnak Európához kell tartoznia.

A XXI. század globális világában, amikor a világ országai ezer szállal kötődnek egymáshoz, amikor hazánk jóléte és felemelkedése minden eddiginél jobban függ a szomszédainkkal, európai szövetségesekkel és a tágabb nemzetközi környezettel fenntartott jó kapcsolatainktól, történelmi bűn függetlenségi háborút folytatni, és azt hangoztatni, hogy „nekünk senki sem diktál”. Egy gazdaságilag erős, azonos elveken és értékeken alapuló, demokrata közösséghez tartozni nem jelenti önállóságunk elvesztését! Esélyt ad képességeink, tudásunk hatékonyabb kibontakoztatásához. Esélyt ad az ország megerősödéséhez és felemelkedéséhez.

A jelenlegi magyar kormányzat sorozatosan olyan lépéseket tesz, amelyek ellentmondanak az aláírt nemzetközi és uniós egyezményekben vállalt kötelezettségeknek. Ezért úgy érezzük, hogy hazánk nemzetközi kapcsolatrendszere és nem utolsósorban európai uniós tagsága súlyos veszélybe került. A fejlett, demokratikus társadalmaktól sorra kapjuk figyelmeztetéseket. A napokban a magyar sajtóban is megjelent külföldi vélemények csak a jéghegy csúcsát jelentik, amelyet a kormányzat már nem tud a magyar polgárok elől elrejteni!

Ne engedjük a már régen nem létező „kétharmad” bűvöletétől megszédült Fidesz-kormánynak, hogy a maga önkényuralmának és ki tudja, milyen anyagi érdekek érvényesülésének céljától vezéreltetve, hátat fordítson a demokratikus jogrendnek, és az Európai Uniótól egyre távolabbi vizekre kormányozza hazánkat! Ne engedjük, hogy pillanatnyi hatalmi célok által vezérelve megpecsételje a mi, és a jövendő generációk sorsát!

A Szolidaritás Mozgalom ezúton szólít fel minden felelősen gondolkodó magyar állampolgárt, hogy a mellékelt Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és elküldésével erősítse meg azt a szándékát, hogy bárhogy cselekedjék is a jelenlegi kormány most vagy a jövőben, ő továbbra is az Európai Unió polgára kíván maradni!

A nyilatkozatok a mellékelt címre elküldve ügyvédi letétbe kerülnek, és azokat 2012. március 15-ig együtt fogjuk eljuttatni Brüsszelbe.[/justify]

Vélemény, hozzászólás?