Mese egy határozatlan határozatról

Nem is mese. Pedig jobb lenne. Országunk egyébként is a tündérmesék országa, ebbe beleférne ez is. Történetünk azonban valóságos, és szomorú. Kicsiny országunk, amióta eluralkodott benne a Nemzeti Együttműködés Rendszere, egyre kaotikusabb képet mutat. A Nemzet Háza (régi nevén országgyűlés) nemhogy ellenállna ennek, hanem maga a Forrás. Amilyen ütemben és módon születnek és változnak törvényeink, az a hanyatló nyugat jogállamaiban a hihetetlen kategóriájába tartozik.

Így történt a Nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel is, amelyet még tavaly év végén fogadtak el. Ez a törvény rendelkezik – többek között – az oskolák állami kézbe adásáról. A Mindenható Állam azonban úgy látszik, hogy ez esetben sem látott tisztán, így aztán kuszaszemű minisztere beterjesztett egy módosítást, amit el is fogadtak a képviselők idén október 15.-én. Ravasz módon egy olyan salátatörvényben, amelyik a 2012. évi CLIV. törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról címet viseli. A törvénymódosítás október 25.-én jelent meg a Magyar Közlönyben.

A dátum azért fontos, mert városunk képviselő-testülete október 30.-án (rendkívüli testületi ülés keretében, és 15 nappal a törvénymódosítás után!) egy határozatot fogadott el, amiben kijelenti, hogy Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdésében és a 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését – a rendelkezésére álló adatok ismeretében a 2013/2014-es tanévtől kezdődően nem vállalja.

Ez ugye azt jelenti, hogy a jövő ősszel kezdődő tanévtől az állam vigye az ingó és ingatlan vagyont is, működtessen ő mindent. Ezzel is lehetne vitatkozni, de a lényeg az, hogy a (két hete elfogadott és 5 napja kihirdetett) törvény nem erről szól. Azt mondja ki ugyanis, hogy a 3000 fő feletti település köteles gondoskodni a működtetésről, és ez alól csak akkor kérhet felmentést, ha számokkal bizonyítja, hogy erre képtelen. Amennyiben a Mindenható Állam mégis úgy találja, hogy a település képes lenne működtetni oktatási intézményeit, akkor az önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi (havonta és 2015 augusztusáig). Másrészt arról is szól a törvény, hogy a működtetés alóli felmentést 2012. november 15.-ig lehet kérni, és az 2013. január 1.-től érvényes.

Az önkormányzati határozat tehát nem jó, nosza: hívjunk össze egy újabb rendkívüli testületi ülést, immár november 13.-ra. Módosítsuk az alig kéthetes határozatunkat annyiban, hogy kihúzzuk az eredetiből a „2013/2014-es tanévtől kezdődően” részt. A fideszes képviselők egy hang nélkül nyomják meg az igen gombot, akárcsak két héttel előtte. Sehol egy számítás, hogy mi alapján kéri a felmentést az önkormányzat. Biztosan megint felelős döntést hoztak…

Ha már a felelősségnél tartunk: vajon ki hibáztatható ezért a malőrért? A polgármester, aki a Parlamentben ülve maga is megszavazta a törvényt és módosítását is, tehát kellett tudnia róla? Avagy a jegyző, aki azért felel, hogy a képviselők elé a törvényeknek megfelelő határozati javaslat kerüljön? A fideszes képviselők, akik mindent megszavaznak, amit eléjük raknak? Egy biztos: ez az önkormányzati határozat nem egy csip-csup ügyről szól, hanem tanulók ezreinek, tanárok, iskolai dolgozók százainak sorsáról. Oda kellene figyelni…

DJ

Vélemény, hozzászólás?